Bis

In 1996 op een woensdag in september in mijn tweede zittijd wist ik dat ik niet geslaagd zou zijn voor mijn vierde jaar unief. Ik speelde sinds het begin van de zittijd elke trekking mee op de lotto voor het minimum nl. 20 bfr en op de woensdag dat ik te horen kreeg dat ik niet geslaagd was, had ik wel 5 juiste cijfers. Ik had ook nog een 3 ingevuld en als dit een 4 was, had dit het zesde juiste nummer geweest... Bovendien waren er geen winnaars...

Maar mijn 20 bfr leverde toch 24.500 bfr op om mijn jammer genoeg bisjaar te betalen. Een geluk bij een ongeluk.

Ingezonden door S.D.G. op 30/10/2000.