Altijd dezelfde cijfers

Een paar jaar geleden komt mijn moeder binnen: "Ge moet mijne lotto eens contoleren, roept ze!" En ja, na zelfs 3 maal te hebben gekeken, moest ik vaststellen dat zij inderdaad de 6 cijfers juist had. Er waren op dat ogenblik 3 winnaars met een winst van ongeveer 21 miljoen ieder. Ik natuurlijk blij, want ik dacht dat het zoontje ook wel wat zou krijgen. Wat bleek nu dat mijn moeder de week voordien de cijfertjes waar zij al vanaf het begin van de lotto mee speelde veranderde. 5 minuten later heb ik dan maar twee perdolans ingenomen want de kater was zeer groot.

Ingezonden op 30/9/2000 door J.A.